Taiji for dancers

Taiji for dancers

18.00 Sentralen (gymsalen)

Tilbake til program

Fjelldansen og FRIKAR X samarbeider om denne verkstaden i taiji for bevegelseskunstnarar. Taiji, ofte kalla tai chi, er ei kampsportform som fokuserer på indre, mjuk energi i staden for ytre, hard herding. Bruk av sirkulære bevegelsar for å styrke flyten av energi har ein fellesnevnar til blant anna hallingdansen. I tillegg til kampsportaspektet ved taiji er det helsefremjande fokuset viktigare enn det estetiske. I denne verkstaden vil Pamela Hiley gje ein introduksjon til taiji for å gje ei forståing av kampsportforma som gjev bevegelseskunstnarar moglegheiten til å ta med seg kunnskapen inn i eige kunstnarlege arbeid.

Pamela Hiley, hovedlærer og stifter av Norsk Taiji Senter (NTS), har undervist Taijiquan og Qigong i Norge i over 30 år og er en av Europas mest erfarne Taijilærere og den første profesjonelle Taijilæreren i Norge. Hun er opprinnellig fra Wales og stiftet NTS i Norge i 1983 og har siden den gang instruert i både offentlig og privat sektor. Klientene hennes inkluderer flere offentlige etater, utdanningsinstitusjoner og private bedrifter. Pamela har også en bachelor i menneskelige bevegelsesstudier.

Som en forlengelse av hennes arbeid med Taijiquan har hun startet mange banebrytende prosjekter i Norge: I 2001 stiftet hun Peace Point Foundation og deltok i Det Globale Fredsinitiativet av Kvinnelige Religiøse og Spirituelle Ledere sin konferanse i FN i Genève. I 2003 initierte hun “Building Trust Peace Conference for the Middle East” på Nobelinstituttet i Oslo. I 2004 stiftet hun The Business Council for Peace på Nobelinstituttes, i 2006 the Youth Council for Peace og i 2007 MAP (Martial Arts for Peace).

Pamela Hiley har fått annerkjennelse for hennes internasjonale fredsarbeide og har blitt beæret med tittelen “Ambassador for Peace” fra the Universal Peace Federation, og i 2006 ble hennes enestående arbeid i Norger annerkjent når hun ble utvalgt som en av de Top 10 Internasjonale Menn & Kvinner i Norge.

Målgruppe: profesjonelle dansere og dansestudenter i vgs og høyere utdanning.
Gratis adgang.

www.frikar.com

Få også med deg