SoTalk: Hvordan selge til det offentlige?

SoTalk: Hvordan selge til det offentlige?

15.00 SoCentral, 5. etasje på Sentralen

Tilbake til program


Annenhver onsdag inviterer SoCentral til SoTalk, en åpen kaffeprat om samfunnsinnovasjon.

Velkommen! OBS! Merk nytt tidspunkt!


Husk påmelding til høyre dersom du ikke er medlem i SoCentral. Velg først antall plasser, og trykk så "Kjøp billett". SoTalk er alltid gratis.


SoTalk: Hvordan kan samfunnsentreprenører selge til det offentlige?


Hvordan kan vi legge til rette for at det offentlige også kan kjøpe tjenester av små tilbydere, som for eksempel samfunnsentreprenører?

Hvordan kan selskapene selv gå fram for å lykkes med å selge tjenester eller produkter til offentlige aktører?


Cathrine Skar, fagsjef i nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon SoCentral og Ragnhild Slettner, daglig leder i samfunnsentreprenøren Mestringsguiden, deler erfaringer og ideer. 


SoCentrals nordiske inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velferd, utdanning og nye finansieringsmodeller. Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor. Alle er opptatt av hvordan vi gjennom nye samarbeid kan bidra til å løfte verden fremover.

Få også med deg