MØYforskning  - Hvordan få kvinner til å realisere drømmene om egen bedrift

MØYforskning - Hvordan få kvinner til å realisere drømmene om egen bedrift

13.00 Sentralen

Tilbake til program

Hør nye funn fra forskningen om hvorfor kvinner ikke starter egen bedrift og hør debatt om hvordan få flere kvinner til nettopp å starte opp bedrift.

Det er i flere strategidokumenter både fra regjeringen og andre, en målsetting å ha 40% kvinneandel også blant kvinnelige etablerere. Statistiske tall viser en nedadgående kurve og forskere opererer nå med ca. 25% kvinneandel. 

Telemarksforskning og MØY-prosjektet tror det er avgjørende å tilrettelegge for lavterskeltilbud der kvinnenettverk bidrar til å styrke kvinners selvtillit, tilfører kompetanse og bidrar over tid i deres vei fra drøm til virkelighet av bedriftsetableringen.

Program: 

13.00 – 13.15 Fingermat og prat før velkomst 

13.15 – 13.20 Velkommen – v/ SISU Business og MØY

13.20 - 14.10  Presentasjon av forskningsrapporten «Veien til egen bedrift»
Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Elisabeth Enoksen, Telemarksforskning 

14.15 - 14.45 Paneldebatt ledet av Katinka Greve Leiner, Ferd  

I panelet: 

Trine Skei Grande, leder av Venstre 

Mette Kristensen, MØYfasilitator og seriegrûnder 

Jenny Grønn, Høgt heva og MØYdeltager 

Katrine Sætre Evensen, Hovedutvalget for næring Telemark Fylkeskommune

14.45 - 14.50 Pause

14.50 - 15.00 Litt om vår gründervei 
Kristin Langnes og Tove Mowè, SISU Business 
SISU Business leverer tjenester som gir gründere gjennomføringsevne.

15.00 – 15.15 Presentasjon av MØY og samarbeidspartnere
Kari Anne Valsø og Linda Cecilie Furulund, MØY

MØY er en kvinnesatsing som følger kvinnene over tid, fra idé til bedrift og til profesjonalisering.

15.15 – 15.30 Oppsummering med gode råd for videre kvinnesatsing 

Les mer: www.møy.com


Få også med deg