Lean Business Club for grûndere og entreprenører

Lean Business Club for grûndere og entreprenører

15.00 SoCentral, Sentralen

Tilbake til program

FOKUS - STRUKTUR - GODE PRIORITERINGER

SISU Business arrangerer Lean Business Club - jevnlige treff hvor du får jobbe med ditt eget prosjekt, sammen med andre og få oppfølging over tid i en strukturert prosess. Du blir del av et fellesskap og utvider ditt nettverk, og ikke minst får du tilgang til verktøy og metoder som direkte vil påvirke din gjennomføringsevne.

Slik gjør vi det:

- på egen PC jobber du i Lean Business Planner (gratis verktøy - vi hjelper deg i gang)

- vi underviser i et tema knyttet til Lean Business Planner

- du jobber med eget prosjekt og får hjelp underveis

- vi tar spørsmål i plenum, diskuterer og utnytter hverandres kompetanse

MER OM Lean Business ClubFå også med deg