Barnas Open House Oslo workshop: Labyrint

Barnas Open House Oslo workshop: Labyrint

11.00 Marmorsalen

Tilbake til program

Målgruppe: 3-10 år
Tider: kl 11:00 og kl 14:00 (varighet opp til 2 timer)
15 plasser pr workshop
Gratis, men last helst ned billett på forhånd.

Workshop arrangert av BOHO Arkitekter Jonas Norlin og Mirei Yoshida


"There is no need to build a labyrinth when the entire universe is one."  (Jorge Louis Borges)

På en måte er all arkitektur en labyrint, hvor man kan vandre, oppdage, gå seg bort, utforske. Labyrinten er som et skattekart, hvor kartet ikke leder til noen skatt, men bare fører deg dypere og dypere inn i mysteriet. 

Kom og bygg en labyrint med oss, og se om du kan finne veien ut av den til slutt!

Få også med deg