Kunsten å berøre / The Art of Touch

Kunsten å berøre / The Art of Touch

09.00 Gymsalen

Tilbake til program

Kunsten å berøre / The Art of Touch er et tverrfaglig kunstverksted, som over en periode på tre dager fokuserer på berøring. Følgende fem kunstnere gir Masterclass og presentasjon av sin kunstneriske praksis tilknyttet tematikken berøring: Marianne Skjeldal (dans og massage), Jon Halvor Bjørnseth (musikk), Bonnie Kemske (visuell kunst/objekt), Eva Dahr (film) og Teatro de los Sentidos (teater). Deltagerne vil  gjennom verkstedet få innsikt og erfaring med den enkelte kunstners arbeidsmåter og praksis knyttet til tematikken berøring. Kunstverkstedet vil bli holdt på engelsk.

 Vi søker å skape bevissthet rundt hvilke virkemidler vi tar i bruk i vår søken etter å berøre vårt publikum, og vi skaper dialog og refleksjon omkring hvordan arbeidet kan anvendes i møte med barn, unge og den enkeltes eget kunstneriske uttrykk.

For kunstnere, profesjonelle, kunststudenter og andre interesserte.

Arrangementet krever påmelding. Du kan melde deg på her.

Få også med deg