Barnas Open House Oslo workshop: Den dagen alle i byen hadde mistet nøklene sine

Barnas Open House Oslo workshop: Den dagen alle i byen hadde mistet nøklene sine

11.00 Hvelvet

Tilbake til program

Målgruppe: 4-10 år

25 barn per workshop. Varighet 45 minutter. Gratis, men last ned billett. 

 

BOHO workshop: arrangert av  WHITE Arkitekter Oslo

White Arkitekter Oslo er opptatt av å skape synergier og sammenhenger mellom byrom, arkitektur og landskap, men aller viktigst; skape gode rom for menneskene som skal leve der. Verkstedet handler om rommene mellom byggene, og baseres på en historie som barna på verkstedet er med på å forme. Historien handler om hvordan vi bruker byrommene våre, hvem som får lov å bruke de, og ikke minst, hva de kan inneholde. Barna blir med å tenke høyt rundt dette, og deretter utforske det gjennom å lage små modeller av sine forslag i en stor bymodell. Hvor skal vi sove? Hvor skal vi leke, og hvordan kan lekeplassene være? Hvor er vannet? Hvordan hadde byen sett ut om ingen kunne komme inn i husene sine?

Foreldre/voksne kan gjerne være med å hjelpe barna, men kan også følge verkstedet fra mezzaninen i Hvelvet. Det er kun barna som trenger billett. 

Bli med på et spennende verksted om våre felles byrom! 

Få også med deg