Barnas Open House Oslo: Body Architecture YOGA

Barnas Open House Oslo: Body Architecture YOGA

11.00 P1 (oppmøte Marmorsalen)

Tilbake til program

Målgruppe: Barn med foreldre


11:00 - BOHO workshop: arrangert av Yoga 123 v/ Jamie Pano

12:00 - BOHO workshop: arrangert av Yoto Studio Rachel Wolfe


Denne workshopen bruker yoga for å gjøre oss mer kjent med forholdet mellom kroppen og verden rundt oss. Målet er å skape balanse gjennom lek, samspill og øvelse. 

Workshopen har 3 faser: 

Bevege kroppen i former som matcher arkitekturen, rommet som kroppen vår opptar. 

Bevege kroppen i former som barnet bestemmer. 

Bevege kroppene i grupper som gruppen bestemmer

Ta med deg yogamatte

Workshop er på engelsk/norsk


ENGLISH

In this workshop we explore the body, as architecture of personal and public space. As yoga has grown in popularity, we are not strangers to ideas about the connection between the body and the world around us.  The body serves the first point of contact in Locus of Control. Locus of Control is about responsibility for influencing what surrounds our bodies, or being influenced by what surrounds our bodies. The goal of the workshop is to create balance, through play, interactivity, and practice.

 

Workshop group functions through 3 steps: 

Workshop group functions through 3 exercises we work through in 45 minute session: 

Making the body into the forms which match the architecture

(form to the space our body inhabits) 

Making the body into the forms decided by the individual

(form the body to the space)

Making the bodies in the group into the forms organically chosen by the group 

(form the body through spontaneous creative activity)

Få også med deg